Agenda

Lezing 27 oktober:

Update:
Stichting Het Anker nodigt geïnteresseerden uit de lezing op dinsdagavond 27 oktober 2020 bij te wonen. De lezing zal plaatsvinden bij Plein 5 in Brummen. Vanwege de coronamaatregelen willen wij graag dat u zich van te voren opgeeft. Entree is vrij. Vragen worden op prijs gesteld.

BIODIVERS BOEREN
Is de titel van een boek, geschreven door Rosemarie Slobbe en Jan Willem Erisman.
Rosemarie Slobbe is landbouweconoom en komt op dinsdagavond 27 oktober een lezing geven in Brummen. Een grote biodiversiteit is essentieel voor onze voedselzekerheid en gezondheid. Veel voedselproducenten voelen zich gedwongen veel en goedkoop kilo’s en liters te produceren. Dat gaat op lange termijn ten koste van de biodiversiteit, en dus van onze voedselzekerheid en gezondheid.
Hoe kun je als boer zo biodivers mogelijk produceren zonder dat het inkomen kost? Of: Hoe kun je als voedselproducent zo veel mogelijk profiteren van natuurlijke processen en niet planten dwingen om te groeien met maatregelen die steeds meer geld kosten, en ten koste gaan van de biodiversiteit? En, boeren verrichten ook landschapsdiensten die op een andere manier dan via de afzet van voedsel gewaardeerd kunnen worden. Welke mogelijkheden zijn daarvoor?
Het boek “Biodivers Boeren” reikt antwoorden aan. Schrijfster Rosemarie Slobbe geeft in haar lezing voorbeelden uit de praktijk.
Stichting Het Anker in Brummen heeft grond in eigendom en verpacht die alleen aan biologische of biodynamische boeren. (Het geld waarmee de grond is aangekocht komt van vrienden, familie en klanten van de aangesloten boeren. De leningverstrekkers krijgen zo meer rente dan op een spaarrekening bij een bank.)
Zo wordt de biodiversiteit te bevorderd en ook de voedselzekerheid en de gezondheid in de toekomst.
De landbouw staat voor grote veranderingen.
Zowel St Het Anker als schrijfster Rosemarie Slobbe willen bijdragen aan biodiversiteit en een gezonde voedselproductie voor de toekomst.

Stichting Het Anker nodigt geïnteresseerden uit de lezing op dinsdagavond 27 oktober 2020 bij te wonen. Vanwege de coronamaatregelen willen wij graag dat u zich van te voren opgeeft. Aan de hand van het aantal geïnteresseerden zoeken wij een passende ruimte in Brummen of directe omgeving. Entree is vrij. Vragen worden op prijs gesteld.

Graag opgeven voor 1 oktober bij Julia Land (lezing@hetankerbrummen.nl). Ruim voor 27 oktober krijgt u bericht over de locatie van de lezing over biodivers boeren.

Voor meer informatie:
www.hetankerbrummen.nl
lezing@hetankerbrummen.nl
juliadhland@gmail.com
ottokoedijk@hetnet.nl

hetankerbrummen.nl

Vooraankondiging: boomplantdag op de Meander – Oktober 2020

Wanneer: In een nader te bepalen weekend in oktober.

Met wie: Iedereen die het leuk vind om mee te helpen! Vele handen maken licht werk, en vele verschillende mensen maken het ongetwijfeld tot een gezellige en verbindende dag! Meldt je daarom nu aan en help ons mee om de biodiversiteit te vergroten. Voor catering wordt gezorgd. Je kunt je onder voorbehoud vast aanmelden door een mailtje te sturen naar demeander.bd@planet.nl.

Meer info: Volgt snel. We mikken in ieder geval op een zaterdag.

Achtergrond:

Op het nieuwe stuk land gaan we de biodiversiteit een boost proberen te geven door verschillende bomen te planten. Dit was onderdeel van wat pap voor ogen had. In de afgelopen jaren zijn er veel bomen gekapt in het gebied aan de Cortenoever in het kader van “ruimte voor de rivier’. Onze intentie is onder andere om deze kap te compenseren, als onderdeel van het vergroten van de biodiversiteit waar stichting het Anker zich hard voor maakt. Het nieuw aangekochte stuk grond heeft nu een landbouwbestemming. Als onderdeel van het plan van het Levend Land Goed wordt een gedeelte van dit stuk grond afgewaardeerd tot bosgrond/natuurgebied. De bomen en struiken die geplant zullen worden verrijken het landschap en maken het tot een aantrekkelijk gebied voor vogels en insecten. Op grotere schaal heeft het een grote impact op het herstellen van de natuurlijke ecosystemen in de buurt.