Compost

De Meander beschikt over een bedrijfseigen composteerderij waar van groenteresten, gemaaid gras, kippenmest en snoeiafval hoogwaardige voeding voor de bodem wordt gemaakt.

Waarom compost maken?

In de biologisch dynamische landbouw wordt veel gesproken over het verzorgen van de bodem, het stimuleren van bodemleven, en het is ook voor ons een belangrijke leidraad voor onze werkwijzen. Een bodem die leeft, is rijk is aan organische stof (de bouwstenen van compost en postalmest Рde meststoffen die wij gebruiken), omdat deze organische stof voeding is voor het bodemleven. Het bodemleven maakt voedingsstoffen vrij uit organische stof, door in verschillende stappen compost en potstalmest af te breken in kleinere deeltjes. Deze deeltjes voedingsstoffen kunnen planten dan weer opnemen om van te groeien. Het bodemleven is dus te vergelijken met een leger aan serveersters, die onze groenten van voedingsstoffen voorzien.

Door onze eigen afvalstromen om te zetten in hoogwaardige, rijke compost, kunnen we onze bodem divers menu aanbieden, waar wij op onze beurt heerlijke vitale groenten op kunnen telen.

Hoe dan?

Door het jaar heen wordt er doorlopend compost gemaakt. Hopen worden opgezet van allerlei materiaal: van takkensnippers van snoeimateriaal van de hagen, gewied plantenmateriaal van de tuin, gemaaid gras, oude compost, groenteafval, stro, eierschillen – hoe diverser hoe beter. Met behulp van de bedrijfseigen Sandberger compostomzetmachine en de nodige spierkracht worden deze hopen opgebouwd en vervolgens omgezet. De hopen worden afgedekt met een deken om de hopen warm te houden, en om uitspoeling van voedingsstoffen te voorkomen.

foto-4-compost foto-1-compost