Vriendenkring

Een aantal keer al heeft De Meander met veel succes een beroep kunnen doen op hulp van hun zeer betrokken klantenkring. In november 2005 werden 6 van de 8 kassen verbogen en tegen de grond gedrukt door een vreselijk noodweer met een teveel aan natte sneeuw. Met praktische en financiële hulp van trouwe klanten, vrienden en familie kon dit snel hersteld worden. De laatste stabielere en hogere nieuwe tunnel werd in 2007 afgebouwd. In 2009 werd de hoognodige bestrating aangebracht op het erf en onder de composthopen. Diverse klanten leenden en schonken geld. Een dergelijke manier van samenwerken biedt perspectief voor de toekomst voor het bedrijf.

de-vriendenkring

The real dirt on Farmer John

Inspirerend voor het oprichten van de vriendenkring was de vertoning van de film over het leven van de Amerikaanse Farmer John in maart 2010. Deze indrukwekkende film uit 2005 toont een weg uit een doodlopende gangbare landbouw. Die weg ontstaat door samenwerking van boer en klant – in dit geval farmer John die op de vraag naar groentepakketten ingaat en zijn bedrijf door deze gerichte vraag en gegarandeerde afzet van producten weer op ziet bloeien. Het gaat daarbij zeker niet altijd over rozen, maar vooral een van de laatste beelden blijft bij: samen met klanten wordt de draad van de omheining doorgeknipt van een stuk land dat gezamenlijk aangekocht is om de productie te vergroten ontstaan door een grotere vraag. Wie de film nog nooit heeft gezien: een aanrader voor de landbouwliefhebber!
In het aansluitende gesprek zijn mogelijkheden afgetast hoe een andere manier van economisch denken een associatief handelen teweeg zou kunnen brengen. Dat wil zeggen hoe boer en klant deelnemers kunnen worden in een gezamenlijk project: het doen voortbestaan van een land- tuinbouwbedrijf, door een bewuste keuze te maken om voor elkaar te zorgen.

Het de-Meander-is-van-ons-allemaal-gevoel

Tijdens het oogstfeest in 2010 hield Ronnie Horstman een warm pleidooi voor de opzet van een echte vriendenkring van de Meander. Een project van die kring zou een nieuw kippenhok kunnen zijn.
Een eerste aanzet buiten het klant-in-de-winkel-contact om samen met klanten te klussen deed zich dit voorjaar voor bij het planten van hagen.
Zoals iemand het zo mooi verwoordde in het verslag van het oogstfeest in 2010: Het de-Meander-is-van-ons-allemaal-gevoel is sterk!

Met de oprichting van Stichting het Anker in 2012 is een langgekoesterde wens in vervulling gegaan.