Bijen

Sinds de oprichting van het bedrijf in 1985 zijn er bijenvolken op het bedrijf.
“Er is geen boerderij compleet als de boer geen imker heet” (oud boerengezegde).
“Voor de bijenteelt moet eigenlijk ieder mens de allergrootste belangstelling hebben, omdat van de bijenteelt in het leven van de mens werkelijk meer afhangt dan men denkt.” (R. Steiner- in: Over het wezen van de bijen.)

Bijen en hommels en co

Bijen- en ook hommels, vlinders en CO- zijn onmisbaar in de land- en tuinbouw en in het landschap. Hun belang is vele keren groter dan de opbrengst aan honing en was. En gaat zelfs verder dan de bestuiving van gewassen. De bijen – als vertegenwoordigers van de insectenwereld- zijn een ultieme indicator voor een al dan niet gezond levenskrachtig landschap. Net zo als de aanwezigheid van de das een bepaalde indicator is voor een vitaal landschap. Een landschap- en de daarin aanwezige land- en tuinbouw- zou zoveel vitaliteit en diversiteit aan gewassen moeten hebben dat de bij daarin het hele jaar door een ruim voedselaanbod vindt en ook op eigen honing de winter door kan komen. Lukt het de bijen om dit voor elkaar te krijgen dan lukt het de andere insecten- die we niet in korven of kasten houden- in hun kielzog ook.
De bijen zijn ware ‘seismografen’ van de natuur: wanneer het de bijen slecht gaat, gaat het met de natuur in zijn geheel niet goed- de bijen tonen dit alleen aan.

Drachtverbetering- een gedekte tafel

Vanaf het begin van het bedrijf wordt er al gewerkt aan het aanplanten van (hoogstam)vruchtbomen op plekken waar ze verdwenen waren, aanleggen van hagen en het inzaaien van bloeiende groenbemesters. Vanaf 2010 is begonnen om de hagen om de Hogenenk-akker tot bredere houtsingels om te vormen en de lange haag van 200 m van voor naar achter langs de akker te versterken. Hiervoor is gekozen uit inlandse struiken en bomen met een zo lang mogelijke bloeitijd van het vroege voorjaar af- met een hele reeks verschillende soorten wilgen- tot in de zomer met tamme kastanje en kleinbladige linden en dan nog zo’n 20-tal soorten daartussen in. In 2012 zijn er hoogstamvruchtbomen geplant langs het pad dat van voor naar achteren loopt op de akker. De strook land waarin deze bomen staan word ingezaaid met een meerjarig bloemen en -kruidenmengsel.

Verbeterplannen voor die gedekte tafel

Plannen voor de nabije toekomst zijn om de ‘gaten’ in de drachtkalender zo goed mogelijk op te gaan vullen door inheemse meerjarige (dracht)planten te gaan zaaien, opkweken en planten. Overal op het bedrijf waar dit maar mogelijk is. Zo is er de slootbiotoop op diverse plekken en ook langs de poel waar overal hoekjes zijn waar wat kan gaan bloeien. Ook zullen er in de komende jaren steeds in de herfst grotere aantallen bloembollen- crocussen, winteraconieten, boshyacinthen e.d. gepoot worden totdat de beschikbare plekken vol zitten. Ook in en langs de hagen op de Hogenenk-akker zijn nog veel plekken op te vullen.

De figuurlijke kruisbestuiving tussen de bijen en de bloemen van Carla Schunk is ook heel vruchtbaar gebleken. Er worden nu meer soorten solitaire bijen en hommels en vlinders waargenomen.

Uit de nieuwsbrief zomer 2008:

Op de Hogenenk-akker hebben we ook dit jaar weer 2.2 ha ingezaaid met een groenbemester-bijenweidemengsel. Imkervriend Wim van Grasstek heeft er 12 bijenvolken bijgezet en andere imkervriend Albert Muller nog eens 2. Het was een gegons van jewelste! Het weer was af en toe wat aan de koude kant waardoor er niets overschoot maar ze hebben er wel stuifmeel vanaf gehaald en zijn daarna weer naar de heide vertrokken.

Op de akker aan de Hogenenk kan vaak ook een groot stuk in de groenbemesters gelegd worden. We zaaien daar dan een bijenweidemengsel in. In 2007 was dat een mengsel van boekweit, phacelia en zonnebloemen. Het seizoen daarvoor was er spontaan een heriksoort ontkiemd – het hele land kleurde geel-wit. Dat was weliswaar niet helemaal de bedoeling maar het resultaat was dusdanig dat een imkervriend – Wim van Grasstek uit Renkum – er zijn bijenvolken bij heeft gezet. Samen met zo’n 5 ha gele mosterd die de buurman na de tarwe als groenbemester had ingezaaid werd het een mooie dracht voor de bijen die er in het lange najaar geweldig op gevlogen hebben.