De bodem centraal

Wij gaan zorgvuldig om met onze levende bodem. Niet alleen om vitale groenten te kunnen blijven telen, maar ook zodat de bodem gezond blijft. De bodem staat centraal in onze werkwijzen, en is er zo min mogelijk invasieve grondbewerking. Uniek op de Meander is het gebruik van de Dammkultur, een landbouwwerktuig voor niet-kerende grondbewerking, waarmee het groenteteeltperceel op de Hogenenk wordt bewerkt.

In de biologisch dynamische landbouw wordt veel gesproken over het verzorgen van de bodem, het stimuleren van bodemleven, en het is ook voor ons een belangrijke leidraad voor onze werkwijzen. Een bodem die leeft, is rijk is aan organische stof (de bouwstenen van compost en postalmest – de meststoffen die wij gebruiken), omdat deze organische stof voeding is voor het bodemleven. Het bodemleven maakt voedingsstoffen vrij uit organische stof, door in verschillende stappen compost en potstalmest af te breken in kleinere deeltjes. Deze deeltjes voedingsstoffen kunnen planten dan weer opnemen om van te groeien. Het bodemleven is dus te vergelijken met een leger aan serveersters, die onze groenten van voedingsstoffen voorzien.

De Meander beschikt over een bedrijfseigen composteerderij waar van groenteresten, gemaaid gras, kippenmest en snoeiafval hoogwaardige voeding voor de bodem wordt gemaakt. Door onze eigen afvalstromen om te zetten in hoogwaardige, rijke compost, kunnen we onze bodem divers menu aanbieden, waar wij op onze beurt heerlijke vitale groenten op kunnen telen.