“Natuurinclusief” Pompstation?

Gewaardeerde Meanderliefhebbers,

Deze week een extra bericht om ook u op de hoogte te stellen van een aantal prangende lopende zaken en u de kans te geven uw steun te betuigen door een mail te sturen aan groenten@demeanderbrummen.nl. Liefst zo snel mogelijk, daar het proces in volle gang is.

De stand van zaken

Velen van jullie was het waarschijnlijk al ter ore gekomen dat er plannen gesmeed worden om het (lekkende) tankstation aan de van Hogendorpstraat in Brummen te verplaatsen naar de rotonde pal aan het landgoed van de Meander, namelijk bij de N348.

Zoals u waarschijnlijk wel begrijpt, zien wij als landmensen en natuurliefhebbers liever andere acties doorgang vinden, die de natuur versterken voor de lange termijn en geen risico vormen voor de vervuiling van de grond.

Vanuit stichting het anker en stichting Hogenenk worden er juist stappen ondernomen om het plan van ‘het levend landgoed’ door te voeren. Wat ons betreft een veel natuurinclusievere optie voor de toekomst.

Wilt u ons steunen? Stuur dan een mail dan met een bevestiging hiervan aan groenten@demeanderbrummen.nl. Handtekening of iets is niet nodig, een mail is voldoende.

Mocht u meer inzicht willen krijgen in het gehele proces, dan kunt u de stukken lezen die voraf gingen aan de situatie zoals hij nu is.
Bijgevoegd in deze mail zitten:

Het eerste voorstel van dhr. Nijenhuis, initiatiefnemer van het ‘natuurinclusieve’ pompstation aan de Kwazenbosweg (link hieronder):

Memo naar aanleiding van bespreking met omwonenden op 25 april en 5 juni 2019 inzake De Groene IJsselvallei DEF (002).pdf

Het antwoord vanuit Stichting Hogenenk en Stichting het Anker, in het achterhoofd houdend de plannen voor ‘het levend landgoed’ als natuurversterkend alternatief voor het pompstation:

Reactie op memo bespreking met omwonenden op 25 april en 5 juni 2019.pdf

Namens het tuindersgenootschap van De Meander, Stichting het Anker en Stichting Hogenenk, hartelijk dank.