Nieuwsbrief week 23

Beste Meandermensen,

Wat een weer dit weekend!
Veel kranten bejubelden de zomerse temperaturen en leken louter positief, en berichtten over wat Nederland op deze tropische dag had gedaan om het te vieren. Een tropische dag waarbij de 30 graden voor het eerst dit jaar werd gepasseerd, wat een voorbode kan zijn voor een nieuwe warme, droge zomer. Dat baart de natuurliefhebbers zorgen, en mij dus ook. De afgelopen jaren worden de stijgende temperaturen vooral ontvangen als geschenk uit de hemel, dan kan iedereen weer lekker z’n korte broek aan en zwemmen.
Maar de landman weet wel beter. De hoge pieken in het voorjaar zijn niet alleen voor de grond op de Meander, maar ook voor de natuur in het algemeen alarmerend. Waar wij veel beregenen, zullen andere delen van de natuur het zwaar te verduren krijgen als we wederom zo’n warme droge zomer krijgen.
En na het weekend volgde het andere uiterste. De storm heeft flink wat bomen in Nederland ontworteld. Een geïnterviewde man wiens huis was beschadigd doordat er een boom op was gevallen, zei nuchter: “Nou, ik heb al jaren gedoe met de gemeente dat ik die boom daar niet wil hebben, dat is nu in ieder geval opgelost.” Dat is natuurlijk een gezonde insteek om ermee om te gaan, het beste van de situatie maken, maar er gaat natuurlijk wel wat schuil achter deze weersomstandigheden.
Even afgezien de oorzaken van het extreme weer, betekent dit ook het verlies van aardig wat natuurwaarde. Dit staat natuurlijk in schraal contrast met de bomen die wereldwijd gekapt worden om er ironisch genoeg wat briefgeld voor terug te krijgen, gemaakt van diezelfde bomen. Maar dit waren bomen die hier het stadse landschap toch nog wat natuurglans wilden geven, en tussen alle door de mens aangelegde stadse structuur, wat oorspronkelijk groen lieten zien. En nog belangrijker dan dat, die bomen slaan de CO2 op die wij als mallen de lucht in pompen alsof ons leven er vanaf hangt, terwijl ons leven eigenlijk van het tegenovergestelde afhangt, namelijk, van de aanwezigheid van die bomen. Misschien als de bomen een wifi signaal gaan uitzenden waarmee mensen hun telefoon kunnen verbinden gaan veel mensen pas stilstaan bij de vitale functie van deze reuzen, maar nee, ze produceren ‘slechts’ een van de belangrijkste vormen van leven: de zuurstof die wij elk moment van de dag inademen. Laten we hopen dat er nieuwe bomen worden geplant, niet alleen op de oude plekken, maar ook op veel meer plekken.
En in die hoop, wil ik u meteen een handvat meegeven waarmee u, als u het ook alarmerend vind, die bomen een steuntje in de rug kan geven. U hoeft hier geen bomen voor de planten, maar slechts voor te ‘internetten’. Heeft u namelijk wel eens gehoord van https://www.ecosia.org/?
Dit is een zoekmachine net als google, maar dan goed voor de natuur. Als je deze zoekmachine als standaardpagina instelt, worden bij elke zoekactie die u online doet, bomen geplant. Dat juichen wij natuurlijk hartelijk toe. Als dat geen mooie samenwerking is tussen de moderne technologie en de natuur.. Probeer het vooral eens!

Wij gaan ondertussen onverstoord verder met het versterken van de ecosystemen, terwijl we de kracht van de natuur zo goed mogelijk proberen te leiden. Er staat bovendien zeer binnekort het eerste kampeer/ tuinwerkweekend aan te komen, daarover snel meer.
Ook wij genieten van het weer, wat het ons ook geeft. We zijn er heerlijk op uitgetrokken met de familie, waar pap weer duidelijk aanwezig was. Niet op een verdrietige manier, maar op een manier die hem eer aan doet. Hij was veel aanwezig in mooie verhalen en herinneringen, en zo was hij er toch weer bij, zoals hij dat vaak is geweest de afgelopen maand, want ja, het is inmiddels al een maand geleden. De tijd stopt niet, de cycli moeten door. Daar hebben we het mee te doen, en de tuinderij ook. En dat doen we dan ook, want daar ligt immers ook onze kracht. We weten wat ons te doen staat, bedankt pap.
Met vriendelijke groe(n)ten,

Matthijs, namens het tuindersgemeenschap Rhienderen.

meanderaar week 23