Nieuwsbrief week 25

Mededelingen:
– Het eerste weekend ‘handjes uit de mouwen maar ook lekker genieten’ staat voor de deur!

Beste lezer, deze week een bericht vanuit hartje Nederland van uw inmiddels wat bekendere correspondent. Hoewel er grote verschillen bestaan tussen Brummen en hier, zie ik toch ook duidelijke overeenkomsten, als je maar goed genoeg wil kijken. Ik zal proberen een aantal parallellen bij de horens te vatten.
In Utrecht is het deze week duurzame week. Een week vol workshops, masterclasses, tentoonstellingen en nog veel meer, allemaal in het teken van zaadjes planten bij mensen om zich een duurzamere leefstijl aan te meten en de samenleving in zijn geheel te verduurzamen.
Hier dacht ik meteen al bij mezelf – is het op de Meander niet elke week duurzame week? Gezien het feit dat de productie van ‘duurzame’ groente en fruit voorop staan, en dat vanuit een breder perspectief van liefde voor de aarde, planten, dieren en waar het herstel van ecosystemen zelfs op de agenda staat? Mijn antwoord zou dus ja zijn. Maargoed, terug naar Utrecht.
Tijdens de duurzame week worden verbindingen tussen overheid, bedrijfsleven en bezoekers gelegd, zo vertelt ons de website. Waar mijn scepsis over het algemeen groot is als het gaat over de betrokkenheid van die bedrijven en overheid als het gaat om de vergroening van de samenleving – zij zouden immers veel makkelijker aan de knoppen kunnen draaien om echte verandering te bewerkstelligen – merk ik toch ook dat er veel aan het gebeuren is in de positieve zin van het woord, dat biedt de burger toch ook wel hoop. Hoop vooral in de kracht van mensen, en als zij zich verenigen voor de verbetering van de samenleving, die bedrijven en overheid eigenlijk niet anders kunnen dan meebewegen. In het stadse leven levert die hoop burgerinitiatieven en actiegroepen op die uitmonden in evenementen, marsen, ludieke protesten. Bewustzijn groeit, en daarmee een enorme drang om bij te willen dragen aan een positieve verandering, als je maar weet wat er om je heen gebeurt, waar je voor staat en waar te beginnen.
Een concreet voorbeeld van deze drang tot positieve verandering in het Oosten van het land zijn voor mij Stichting het Anker met bijbehourden tuinderij de Meander en Stichting Hogen(h)enk, de stichting die de omliggende wijk bij elkaar brengt en zich inzet voor groene beslissingen in de lokale politiek. In de verbinding die mensen met elkaar zijn aangegaan om zich te betrekken bij de stichting(en), zie ik een duidelijke manier van hoop omzetten in de steun aan een positief gedachtegoed en een drang naar verbetering van het huidige systeem.
In stichting het Anker en de Hogen(h)enk zie ik een manier om uit te zoomen, het systeem wat we in al die jaren hebben ontwikkeld even iets meer los te schudden en dingen weer wat natuurlijker aan te pakken. Vanuit positiviteit, verbinding, liefde te werk gaan. Een vuist makend tegen bestrijdingsmiddelen van de reguliere landbouw, maar ook tegen de lokale politiek wanneer zij bijvoorbeeld niet opkomen voor de natuur.
Als je het mij vraagt brengen die stichtingen mensen bij elkaar om te gaan staan waar de betrokken in geloven, vanuit een positief geluid, gegrond in gezond verstand, rekening houdend met de omgeving waar we in leven. En vertrouwen hebben dat vanuit deze oprechtheid een gezond geluid ontstaat.
De visie die op de Meander leidend is, is niet alleen in Brummen aanwezig, Hij verschijnt in verschillende gedaanten, soms puurder, soms wat afgezwakt, soms nog in de kiem, soms meer toegespitst op zijn stadse omgeving. Maar ik zie hem ook terug in Utrecht. Een positief gedachtegoed, gegrond in liefde en hoop dat we er met zijn allen iets beters van kunnen maken, trouwer aan de natuur. En die drang hoeft niet in de spotlight te staan, iedereen kan beginnen met voor zichzelf keuzes maken die dit gedachtegoed kracht bij zetten.
Ikzelf ben ook erg bezig met deze visie nog verder uit te werken in mijn leven op verschillende manieren. Een voorbeeld daarvan is een videoserie maken over projecten met een moreel kompas, die hand in hand werken met de natuur, en circulairiteit vooropstellen in plaats van lineariteit. Om luchtig te eindigen wilde ik een korte teaser van deze videoserie met jullie delen in deze nieuwsbrief, te zien door onderstaande link te volgen:
https://www.youtube.com/watch?v=Sq-iOSjv9yE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ixrGY-ej3MnohGu0mXkLRJJj_LmqkoJSXzq5yHbw9CXo9PJfAZGlid7E

Bedankt nogmaals pap, je bent weer veel in mijn gedachten en ik herken je overal terug in zoveel dingen. Altijd en in alles als ik in Brummen ben of aan die mooie plek denk, maar ook hier in Utrecht. In oprechtheid, vriendelijkheid, vrolijkheid van mensen, maar ook in de natuur, heel vaak ook als ik in de (moes)tuin aan het werk ben. Dankbaarheid overheerst, maar dat neemt niet weg dat je niet wordt gemist pap..

 

meanderaar week 25