nieuwsbrief week 6

hierbij weer de brief van de week! meandercourant week 6